inicio


Castelán Galego
Inicio Contactar por correo elctrónico Anterior Siguiente Recomiéndenos

 Presentación
 Actualidade
 Normativa
 Centro de Documentación
 Información Cooperativa
 Teleformación Cooperativa
 Emprego Cooperativo
 Servizos


Buscador


Acceso Intranet
USUARIO  

CLAVE

Novo usuario | Olvidou a sua clave


 
Que é o portal de Cooperativas de Galicia?


POR QUE O PORTAL COOPERATIVAS DE GALICIA?

   É ben coñecido o auxe que as tecnoloxías da información experimentaron nos últimos anos, así como a gran difusión atinxida pola rede Internet e as facilidades que brinda esta para a implementación de servizos avanzados.


   
Esta realidade non é allea ás cooperativas galegas nas que as tecnoloxías da información e as comunicacións xeran posibilidades de implantación de técnicas de mellora continua, que permitan a ampliación de servizos ofrecidos aos seus cooperativistas así como de obter novas vantaxes competitivas.   
Debido ás peculiaridades das cooperativas de Galicia en canto a súa estrutura social, fai que sexa necesario consolidar vías de encontro entre os cooperativistas de modo que faise necesaria a creación dun referente en Internet, a modo de Portal Cooperativo que ofreza servizos innovadores, que incorpore un alto valor engadido e que impulse a utilización de Internet nas empresas cooperativas, así como a usuarios, principalmente na contorna rural, que desexen obter información sobre as diversas cooperativas ou temas referentes a elas.
CAL É A FINALIDADE DO PORTAL COOPERATIVAS DE GALICIA?


   Para todo iso, o Proxecto Espadelada financiado por Equal Fondo Social Europeo, desenvolve a plataforma telemática de información e de servizos www.cooperativasdegalicia.com, que permite impulsar a utilización das tecnoloxías da información e as comunicacións nas actividades cotiáns das empresas do sector cooperativo, ser o nexo de unión e o punto común de encontro entre as cooperativas, asociacións e administracións públicas así como ofrecer presenza permanente para usuarios que desexen coñecer o entramado de cooperativas galegas de maneira que se consigan os seguintes obxectivos:
 • Proporcionar información xeral e particular sobre o cooperativismo: noticias, axenda cooperativa, recensión, etc.
 • Fomentar e sensibilizar o uso das tecnoloxías da información e da comunicación nas actividades profesionais das cooperativas
  .
 • Fomentar redes de intercambio de experiencias e mellores prácticas
 • Proporcionar servizos específicos: orientación ao emprego e autoemprego, asistencia para a posta en marcha de novos proxectos cooperativos, asistencia para a implantación de plans e programas de fomento, etc...
 • Achegar ás administracións públicas, mediante a automatización de intercambios entre cooperativas e Administración: información e documentación de administracións públicas, normativas e acordos do Consello Galego de Cooperativas, información rexistral, información para o cumprimento de trámites, etc.
 • Actuar como enlace con universidades, centros tecnolóxicos, asociacións e outras entidades de carácter público e privado.
 • Servir de punto de encontro das realidades empresariais e sociais das Cooperativas
 • Introducir as tecnoloxías da información e da comunicación na contorna familiar cooperativo
 • Servir de centro de enlace dos Axentes de Desenvolvemento Cooperativo
 • Servir de ferramenta á Unidade de apoio á Xestión do Intercambio
 
Mapa de www.cooperativasdegalicia.com

Información Xeral

Benvida ao portal

As cooperativas

Consello Galego de Cooperativas
Direccións de utilidade

Actualidade

Últimas novas

Normativa

Disposicións

Axudas e subvencións

Centro de documentación

Biblioteca

Monográficos especiais
Asesoría cooperativa
Salón de vídeos

Información Cooperativa

Mapa de cooperativas

Consultoría

Formación

Teleformación cooperativa

Proxectos Europeos

Nexus Rede
Proxecto DESQOOP

Emprego Cooperativo

Emprego Cooperativo

Servizos

Taboleiro de anuncios

Enlaces de interese
O Tempo
Repositorio

Webs do Consello

Exposición Itinerante
Ideas Cooperativas en Acción
Web Do Ano Cooperativo 2012
Día do Cooperativismo Galego 2010
Día do Cooperativismo Galego 2011
Día do Cooperativismo Galego 2012
Día do Cooperativismo Galego 2013
Día do Cooperativismo Galego 2014
Día do Cooperativismo Galego 2015
Recursos educativos
Plan Estratéxico
Intercooperar
Investigación e innovación
Cooperativizate
Observatorio Cooperativo


Consello Galego de Cooperativas
- Edificio Administrativo San Lázaro, Consellería de Traballoe Benestar - 2º andar
15781 Santiago de Compostela - Teléfono: 881 999 268 - Política de Privacidade - Financiado por Equal FSE