Descargar CD

Dende aquí podes acceder a todos os contidos do CD de "Documentos e Aplicacións Informáticas Nexus Rede". Descargue os recursos que precise accedendo pola categoría que precise e facendo clic no recurso correspondente.

Tamén pode consultar o contido da web que se mantuvo como soporte do proxecto durante o seu desenvolvemento dende o enlace que se atopa na parte superior deste sitio web.

Escolla os tipos de recursos que desexa descargar:

Adaptabilidade e consolidación organizativa cooperativa
Apoio á diversificación e dimensionamento cooperativo
 • Dinamización cooperativa - Guía de casos de uso (PDF)
Asesoramento sobre a xestión e planificación financeira cooperativa
Teleformación cooperativa
 • Módulo 1: Acceso á teleformación (Curso - Manual)
 • Módulo 2: Coñecementos informáticos (Curso - Manual)
 • Módulo 3: Autoavaliación e mellora (Curso - Manual)
 • Módulo 4: Habilidades sociais en coop. de economía social - Básico (Curso - Manual)
 • Módulo 4: Habilidades sociais en coop. de economía social - Avanzado (Curso - Manual)
 • Módulo 5: Formación cooperativa - Nivel básico (Curso - Manual)
 • Módulo 6: Formación cooperativa en xestión e dirección (Curso - Manual)
 • Módulo Formación de teleformadores (Curso - Manual)
Escola cooperativa móbil
 • Curso acceso á teleformación (PDF)
 • Curso de coñecementos informáticos (Internet - Word - Excel)
 • Curso básico do cooperativismo (PDF)
Módulo referencial de calidade cooperativa
 • Modelo referencial para un cooperativismo sostible (PDF)
 • Guía para a elaboración de memorias de sostenibilidade (PDF)
 • Aplicación informática GT6 (Descargar)
 • Guía de uso da ferramenta TIC (PDF)


Contidos

Os contidos desta web (contidos do CD que se poden descargar e da web do proxecto Nexus) xorden da recompilación dos principais produtos resultantes de NEXUS REDE. Nel poderán atopar ferramentas informáticas, manuais e documentos desenvolvidas no marco do proxecto e dirixidas a mellorar a xestión e a competitividade das entidades de economía social e cooperativas.

Esperemos que lles sexa útil para o seu desenvolvemento profesional.

O equipo Equal II - Nexus Rede