inicio


Castelán Galego
Inicio Contactar por correo elctrónico Anterior Siguiente Recomiéndenos

 Presentación
 Actualidade
 Normativa
 Centro de Documentación
 Información Cooperativa
 Teleformación Cooperativa
 Emprego Cooperativo
 Servizos


Buscador


Acceso Intranet
USUARIO  

CLAVE

Novo usuario | Olvidou a sua claveBenvida da Consellería

Benvidos á páxina web do Consello Galego de Cooperativas.

Esta ferramenta de xestión integrada pretende actuar como punto de encontro entre estas entidades, proporcionando información sobre o cooperativismo e fomentando o intercambio de experiencias. Entre os seus servizos específicos destacan a Plataforma de Teleformación do cooperativismo e de apoio ás actividades formativas, o centro de documentación e biblioteca, un servizo de novas, o servizo de información cooperativa que inclúe o mapa cooperativo e o servizo de consultoría, o servizo de emprego cooperativo para a xestión do autoemprego cooperativo, o servizo de asesoría cooperativa, o repositorio de documentos, o portal de recursos educativos, o observatorio cooperativo, o repositorio de documentos, o portal de intercooperación de produtos e servizos das cooperativas de Galicia e o portal Cooperativízate adicado a Escola Cooperativa Móbil.

Con eles preténdese informar, do xeito máis completo e accesible, sobre as últimas accións e medidas promovidas dende o Consello Galego de Cooperativas, dende as asociacións de cooperativas, a Consellería de Traballo e Benestar e outros departamentos autonómicos, así como das iniciativas de interese para o sector, promovidas polos diferentes axentes públicos e privados.

Esta páxina servirá tamén de foro no que as cooperativas, as súas asociacións, os particulares e a propia Administración galega intercambiarán informacións de xeito inmediato e actualizado. A estes contidos engadiranse todos aqueles que a realidade demande, pois trátase dun portal dinámico, destinado a medrar e a converterse en referencia obrigada para o mundo cooperativo.

A nosa aposta para o futuro pasa por poñer en práctica actuacións como esta, que teñen como finalidade promover e consolidar a fórmula empresarial cooperativa, contribuíndo, deste xeito, ao desenvolvemento económico e social da nosa Comunidade Autónoma.

 
Mapa de www.cooperativasdegalicia.com

Información Xeral

Benvida ao portal

As cooperativas

Consello Galego de Cooperativas
Direccións de utilidade

Actualidade

Últimas novas

Normativa

Disposicións

Axudas e subvencións

Centro de documentación

Biblioteca

Monográficos especiais
Asesoría cooperativa
Salón de vídeos

Información Cooperativa

Mapa de cooperativas

Consultoría

Formación

Teleformación cooperativa

Proxectos Europeos

Nexus Rede
Proxecto DESQOOP

Emprego Cooperativo

Emprego Cooperativo

Servizos

Taboleiro de anuncios

Enlaces de interese
O Tempo
Repositorio

Webs do Consello

Exposición Itinerante
Ideas Cooperativas en Acción
Web Do Ano Cooperativo 2012
Día do Cooperativismo Galego 2010
Día do Cooperativismo Galego 2011
Día do Cooperativismo Galego 2012
Día do Cooperativismo Galego 2013
Día do Cooperativismo Galego 2014
Día do Cooperativismo Galego 2015
Recursos educativos
Plan Estratéxico
Intercooperar
Investigación e innovación
Cooperativizate
Observatorio Cooperativo


Consello Galego de Cooperativas
- Edificio Administrativo San Lázaro, Consellería de Traballoe Benestar - 2º andar
15781 Santiago de Compostela - Teléfono: 881 999 268 - Política de Privacidade - Financiado por Equal FSE