inicio Presentación

Esta páxina non está operativa.

Pode atopar máis información sobre cooperativismo en http://www.eusumo.gal ou https://ceei.xunta.gal

 Actualidade
 Normativa
 Centro de Documentación
 Información Cooperativa
 Teleformación Cooperativa
 Emprego Cooperativo
 Servizos

Consello Galego de Cooperativas
- Edificio Administrativo San Lázaro, Conselleria de Economía, Emprego e Industria
15781 Santiago de Compostela - Teléfono: 881 999 268