inicio


Castelán Galego

 Presentación
 Actualidade
 Normativa
 Centro de Documentación
 Información Cooperativa
 Teleformación Cooperativa
 Emprego Cooperativo
 Servizos


Buscador


Acceso Intranet
USUARIO  

CLAVE

Novo usuario | Olvidou a sua clave

 Para continuar debe leer y aceptar las siguientes condiciones de uso
O Consello Galego de Cooperativas de nacionalidade española con morada en: Edificio Administrativo San Lázaro s/n 15781 Santiago de Compostela é titular do web site "www.cooperativasdegalicia.com".

De acordo coa normativa vixente en materia de protección de dados así como en materia de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, o usuario aceita que os dados persoais aportados no momento do seu rexistro, ou calquera outro facilitado ao Consello Galego de Cooperativas para a súa acceso a algúns dos servizos do web site (subscrizón a formación, boletín, ...), sexan incorporados a arquivos titularidade de COOPERATIVAS DE GALICIA, coa finalidade de facilitar a emprestación dos servizos solicitados, para a correcta identificación dos usuarios que solicitan servizos personalizados en "www.cooperativasdegalicia.com", para a realización de estudios estatísticos dos usuarios rexistrados en "www.cooperativasdegalicia.com" que permitan deseñar melloras nos servizos emprestados, para a xestión de tarefas básicas de administración, así como para lle manter informado, ben por correo electrónico ben por calquera outro medio, de novidades, productos e servizos relacionados co Consello Galego de Cooperativas. no caso de comunicacións comerciais a través de correo electrónico ou medio equivalente, o usuario empresta o seu consentimento expreso para o envío de publicidade a través de dito medio.
O Consello Galego de Cooperativas se compromete ao cumprimento da súa obriga de segredo dos dados de carácter persoal e do seu deber de os tratar con confidencialidade, e asume, a estes efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguranza necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Dados de Carácter Persoal, e demais lexislación aplicable.

O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos dados facilitados, reservándose o Consello Galego de Cooperativas o dereito a excluir dos servizos rexistrados a todo usuario que facilitase dados falsos, sen perxuicio das demais accións que procedan en Dereito.

Calquera usuario rexistrado pode en calquera momento exercer o dereito a acceder, rectificar e, no seu caso, cancelar os seus dados de carácter persoal subministrados, mediante formulario online ou petición escrita dirixida a webmaster@espadelada.org.
   
 
Mapa de www.cooperativasdegalicia.com

Información Xeral

Benvida ao portal

As cooperativas

Consello Galego de Cooperativas
Direccións de utilidade

Actualidade

Últimas novas

Normativa

Disposicións

Axudas e subvencións

Centro de documentación

Biblioteca

Monográficos especiais
Asesoría cooperativa
Salón de vídeos

Información Cooperativa

Mapa de cooperativas

Consultoría

Formación

Teleformación cooperativa

Proxectos Europeos

Nexus Rede
Proxecto DESQOOP

Emprego Cooperativo

Emprego Cooperativo

Servizos

Taboleiro de anuncios

Enlaces de interese
O Tempo
Repositorio

Webs do Consello

Exposición Itinerante
Ideas Cooperativas en Acción
Web Do Ano Cooperativo 2012
Día do Cooperativismo Galego 2010
Día do Cooperativismo Galego 2011
Día do Cooperativismo Galego 2012
Día do Cooperativismo Galego 2013
Día do Cooperativismo Galego 2014
Día do Cooperativismo Galego 2015
Recursos educativos
Plan Estratéxico
Intercooperar
Investigación e innovación
Cooperativizate
Observatorio Cooperativo


Consello Galego de Cooperativas
- Edificio Administrativo San Lázaro, Consellería de Traballoe Benestar - 2º andar
15781 Santiago de Compostela - Teléfono: 881 999 268 - Política de Privacidade - Financiado por Equal FSE