Presentación e Índice
Descargar o Libro Branco do Cooperativismo
Descargar por capítulos
Informe de Síntese 2010
Versión Web
Próximamente poderá visualizar e
descargar esta versión do Plan Estratéxico
Versión PDF
Ver Plan Estratéxico
 


Plan Estratéxico para o Cooperativismo · Consello Galego de Cooperativas · Xunta de Galicia