inicio


Castelán Galego
Inicio Contactar por correo elctrónico Anterior Siguiente Recomiéndenos

 Presentación
 Actualidade
 Normativa
 Centro de Documentación
 Información Cooperativa
 Teleformación Cooperativa
 Emprego Cooperativo
 Servizos


Buscador


Acceso Intranet
USUARIO  

CLAVE

Novo usuario | Olvidou a sua clave
O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente expón ás Comunidades Autónomas as medidas de impulso ao cooperativismo agroalimentario no Programa de Desenvolvemento Rural


 
 
Envíe a un Amigo


26/10/2015
Ministerio de Agricultura presenta ás Comunidades Autónomas os apoios á integración asociativa a partir de 2016.

Na reunión detalláronse as submedidas de integración asociativa previstas no Programa Nacional de Desenvolvemento Rural.

A Dirección Xeral da Industria Alimentaria, do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente explicou ás Comunidades Autónomas, na terceira reunión do Grupo de Traballo do Plan Estatal de Integración Asociativa, a situación das normas reguladoras das axudas ao asociacionismo agroalimentario, que se van poñer en marcha non só con orzamento nacional, senón tamén a través das axudas contidas na programación de desenvolvemento rural con financiamento do FEADER.

Este Grupo de Traballo está constituído por representantes do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, e de varias Consellerías das Comunidades Autónomas.

En relación coas axudas de ámbito nacional, o Ministerio informou de que o Consello de Ministros aprobará, en breve, un Real Decreto coas bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas ao fomento da integración de entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supra-autonómico.

Así mesmo, na reunión detallouse que as submedidas de integración asociativa, previstas no Programa Nacional de Desenvolvemento Rural, articularanse en seis reais decretos de bases reguladoras de apoio, cuxa tramitación está moi avanzada. Por tanto, espérase que as axudas se poidan convocar a comezos de 2016.

En concreto, trátase de axudas para a formación e información de Entidades Asociativas Prioritarias, ademais de apoios á constitución de servizos de asesoramento por Entidades Asociativas Prioritarias. Tamén contemplan axudas aos investimentos das Entidades Asociativas Prioritarias e o apoio a proxectos de cooperación nos que, polo menos, un dos actores sexa unha Entidade Asociativa Prioritaria recoñecida.

Por outra banda, no encontro abordouse a situación, a nivel autonómico e supra-autonómico, das figuras prioritarias no ámbito cooperativo, así como o estado de tramitación de normas de axudas a estas figuras.

Por último, o Ministerio expuxo o traballo, iniciado en colaboración co Ministerio de Emprego e Seguridade Social, para mellorar o coñecemento do cooperativismo agroalimentario en España. Para iso, están a analizarse as fontes de información co obxectivo de mellorar os datos dispoñibles e ter así e un adecuado coñecemento do cooperativismo agroalimentario en España.
  Máis Novas Relacionadas
 · Metal Unión, unha cooperativa de traballo que celebran o seu 20 aniversario
 · UGACOTA cubriu 297 prazas nos Plans de Formación Continua 2014-2015
 · Emprega a marca mundial que distingue ás cooperativas ".COOP ", usada por 1.450 cooperativas en 103 países
 · AGACA e CTC presentan o Proxecto Innoalcoop sobre innovación na comercialización e procesado alimentario
 · Comezan os traballos para a elaboración da Estratexia para o Impulso do Cooperativismo 2016-2020
  Biblioteca Relacionada
 
Mapa de www.cooperativasdegalicia.com

Información Xeral

Benvida ao portal

As cooperativas

Consello Galego de Cooperativas
Direccións de utilidade

Actualidade

Últimas novas

Normativa

Disposicións

Axudas e subvencións

Centro de documentación

Biblioteca

Monográficos especiais
Asesoría cooperativa
Salón de vídeos

Información Cooperativa

Mapa de cooperativas

Consultoría

Formación

Teleformación cooperativa

Proxectos Europeos

Nexus Rede
Proxecto DESQOOP

Emprego Cooperativo

Emprego Cooperativo

Servizos

Taboleiro de anuncios

Enlaces de interese
O Tempo
Repositorio

Webs do Consello

Exposición Itinerante
Ideas Cooperativas en Acción
Web Do Ano Cooperativo 2012
Día do Cooperativismo Galego 2010
Día do Cooperativismo Galego 2011
Día do Cooperativismo Galego 2012
Día do Cooperativismo Galego 2013
Día do Cooperativismo Galego 2014
Día do Cooperativismo Galego 2015
Recursos educativos
Plan Estratéxico
Intercooperar
Investigación e innovación
Cooperativizate
Observatorio Cooperativo


Consello Galego de Cooperativas
- Edificio Administrativo San Lázaro, Consellería de Traballoe Benestar - 2º andar
15781 Santiago de Compostela - Teléfono: 881 999 268 - Política de Privacidade - Financiado por Equal FSE