inicio Presentación

Esta páxina non está operativa.

Pode atopar máis información sobre cooperativismo en www.eusumo.gal ou emprego.ceei.xunta.gal

 Actualidade
 Normativa
 Centro de Documentación
 Información Cooperativa
 Teleformación Cooperativa
 Emprego Cooperativo
 Servizos

Consello Galego de Cooperativas
- Edificio Administrativo San Lázaro, Conselleria de Economía, Emprego e Industria
15781 Santiago de Compostela - Teléfono: 881 999 268