Axudas 2015


COOPERATIVAS DE GALICIA

 

Orde do 3 de xullo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais e a promoción do cooperativismo, e se convocan para o ano 2015 (DOG núm. 133, do 16 de xullo de 2015)

ORDE do 24 de abril de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015. (DOG núm. 83 do 5 de maio de 2015)

 

ORDE do 18 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de incentivos ao autoemprego colectivo das persoas mozas inscritas no sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa Operativo de Emprego Xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (DOG núm. 163 do 27 de agosto de 2015)

Programa I - Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais (TR802G)

ligazón 

Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia traballadora (TR802J)

ligazón 

Programa III: Impulso de proxectos empresariais cooperativos e asistencia técnica (TR807D)

Prazo Presentaciónligazón 

Programa IV: Promoción das Cooperativas Xuvenís (TR807E)

ligazón 

 

 

Programa I: Fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e de sociedades laboráis (TR802H)

ligazón

Programa II: Oficinas locais de fomento cooperativo (TR802Z)

ligazón

Programa III: Apoio ás entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades no marco da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social (TR811A)

ligazón

Programa I: incorporación á cooperativas e sociedades laborais (TR807G)

ligazón

Programa II: fomento do emprendemento (TR807H)

ligazón